Peluang Kerjaya

Thomson adalah jenama makanan tambahan kesihatan yang sentiasa memberi tumpuan kepada kualiti produk yang sangat baik. Kami mempunyai pasukan hebat yang mempunyai pengalaman dan kepakaran yang luas dalam syarikat.

KEKOSONGAN JAWATAN TERKINI


PEMBANTU GUDANG MERANGKAP PEMANDU


Tugasan Kerja :-

 • Bertanggungjawab untuk pengurusan Finished Good Store (FGS) yang telah selesai selaras dengan keperluan Good Storage Practice (G.S.P) dan Good Distribution Practice (G.D.P).
 • Untuk menyelia dan memeriksa semua aktiviti penghantaran dan memastikan semua barangan yang dihantar adalah dibenarkan dan berkaitan dengan invois. Pesanan penghantaran hendaklah disertakan dengan dokumen yang betul.
 • Mengurus dan mengawal pergerakan semua barangan masuk dan keluar dari stor.
 • Untuk menyimpan barangan dengan cara yang betul dan teratur dan memastikan tahap stok minimum serta mengekalkan rekod terkini pada setiap masa.
 • Memastikan keperluan G.S.P & G.D.P dipatuhi dengan tegas
 • Memastikan pengemasan dan kebersihan barang sentiasa dikekalkan di Finished Good Store (FGS).
 • Untuk membantu Pengurus Operasi / Pengurus Kilang atau Pengurusan dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang mungkin timbul dari semasa ke semasa.

PROMOTER (PEREMPUAN)


Tugasan kerja :-

 • Berdasarkan cawangan farmasi utama untuk mempromosikan makanan tambahan kesihatan
 • Boleh berbahasa Inggeris, Mandarin dan berbahasa cina tempatan
 • Latihan Jualan dan produk akan di sediakan
 • Bekerja secara sambilan dan berumur dialukan. Pekerja sambilan dan yang berpengalaman amat dialu-alukan.

Pengurus stor – barangan siap


Keperluan :-

 • SPM atau PMR atau setara
 • Bahasa yang diperlukan: Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina
 • Sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman kerja di bidang yang berkaitan untuk jawatan ini
 • Kemahiran yang diperlukan:MS Excel,MS Word,MS Office
 • Sebaik-baiknya eksekutif dalam pengurusan Pembelian / Inventori / Bahan & Stor atau setara.

Tanggungjawab :-

 • Bertanggungjawab untuk pengurusan keseluruhan Barangan Siap (FGS) mengikuti piawaian Amalan Pengedaran Baik (GDP)
 • Mengawasi dan menyemak semua aktiviti penghantaran dan memastikan semua barangan yang dihantar adalah yang diluluskan dan selaras dengan invois. Pesanan penghantaran hendaklah disertakan dengan dokumen-dokumen yang sesuai.
 • Mengurus dan mengawal pergerakan semua barangan masuk dan keluar dari stor.
 • Menyimpan barangan dengan cara yang betul dan teratur dan memastikan tahap stok minimum serta mengekalkan rekod terkini pada setiap masa.
 • Memastikan keperluan GDP dipatuhi dengan tegas.
 • Memastikan kekemasan dan kebersihan di stor barangan siap sentiasa dijagai
 • Membantu Pengurus Operasi / Pengurus Kilang dalam melaksanakan tugas lain yang berkaitan yang mungkin timbul dari semasa ke semasa

BAGAIMANAKAH CARA MEMOHON

Latihan Jualan dan produk akan di sediakan thomson@thomson.com.my atau hubungi +603-6157 4818

Digital Marketing Malaysia