Thomson Activated Ginkgo
Thomson Activated Ginkgo Extract mengandungi 40mg Eksrak Ginkgo Biloba yang berkepekatan tinggi dengan teknolgi AKTIVASI yang dipatenkan dari Jepun.
Thomson Livrin 300
Thomson Livrin 300 mengandungi 300mg Ekstrak Milk Thistle berkepekatan sangat tinggi yang berasal dari
Eropah. Ekstrak Milk Thistle yang digunakan mengandungi tidak kurang daripada 70% Silymarin.
Thomson OsteoPro
Thomson OsteoPro mengandungi 300mg Glukosamine sulfate dengan teknologi FULLY REACTED yang dipatenkan dari A.S. Glukosamine sulfate yang digunakan berasal dari bukan kerang.
Thomson KolGard
Thomson KolGard mengandungi 200mg Red Yeast Rice (dengan 1% kurang daripada lipid Monakolin K) dari Jepun dan 100mg Milk Thistle dari Eropah.
Thomson Circulon 125
Thomson Circulon contains 125mg of highly concentrated Ginkgo Biloba Extract with patented ACTIVATION technology from Japan.